Brugerbetingelser

Din profil:

Når du har oprettet en profil på EpicFail.dk, med et angivet brugernavn og password, har du selv ansvar for disse data.
Hvis du giver koden væk til din bruger, og de derefter ændre den, eller overtager den helt, er det stadigvæk dig, der har ansvaret.
Derfor er det vigtigt du aldrig giver din kodeord væk.

Mobning:

Mobning bliver ikke tolereret, og efter en advarsel vil dette føre til udelukkelse, fra servere såvel som hjemmesiden.
Man skal altid behandle folk, som man selv vil behandles.

Reklamer:

Det er strengt forbudt at bruge EpicFail.dk's hjemmesiden i kommercielt henseende.
Reklame samt salg af produkter og ydelser er strengt forbudt.

Hacking:

Hacking er ikke bare strengt forbudt, men også dybt ulovligt.
Enhver form for hacking vil blive anmeldt til politiet. Hacking kan medføre bøder for eventuelle økonomisk tab, samt fængselsstraf.
I grove sager, hvor der er tale om hærværk af betydeligt omfang, kan man straffes med fængsel i op til 6 år.

Brud på reglerne:

Der er ingen undtagelser i reglerne på EpicFail.dk - Endvidere vil et brud på den danske lovgivning, f.eks. hacking, føre til en politianmeldelse.

Lukning af profil:

EpicFail.dk forbeholder sig alt ret til at kunne lukke/slette, en bruger uden varsel, samt nægte en bruger adgang til EpicFail.dk.

Betalingstjenester:

EpicFail.dk benytter sig af et donationssystem, hvor der er mulighed for at donere til EpicFail.dk, for der imod at få adgang til ekstra ting, på vores mange spil-servere - Disse donationer kan kun ske via Paypal (www.PayPal.dk)
Omkostninger i forbindelse med donationerne vil blive betalt via betalingskort.

Rettigheder:

Alt indhold på EpicFail.dk's hjemmeside herunder: tekst, billeder, lydfiler, video, software og grafik mv. er beskyttet af den danske ophavslov vedr. varemærker og andre ophavsinformationer. Det vil sige at det ikke er tilladt at bruge indholdet på EpicFail.dk uden der er givet skriftlig tilladelse hertil fra EpicFail.dk's ejer.

Fortrolighedspolitik:

EpicFail.dk forbeholder sig retten til at overvåge, samt lagre alt indhold og brug af EpicFail.dk's hjemmeside, for at kunne sikre sig at brugervilkårne bliver overholdt.
Envidere har EpicFail.dk ret til at bruge disse data til gøremål tilladt af den danske lovgivning.
EpicFail.dk kan ikke drages til ansvar for de oplysninger, du som bruger selv har offenliggjort (Adresse, telefonnummer, e-mail, kodeord osv.) på EpicFail.dk's hjemmeside/servere.

Ændring af regler:

EpicFail.dk forbeholder sig retten til at ændre ovenstående regler. Væsentlige ændringer vil blive annonceret via e-mail til brugerne.
Er du i tvivl omkring nogle af ovenstående punkter, bedes du kontakte EpicFail.dk crew.

Force majeure:

Uanset ovenstående er EpicFail.dk særligt ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er EpicFail.dk, der står for driften af systemerne: Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos EpicFail.dk, lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, uventede prisstigninger, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af EpicFail.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag og udbredelse.