Terms of Service

  • Ved køb fraskrives der 14 dages returret.
  • Ved misbrug af admin, forbeholder vi os retten til at fjerne det.
  • Ved server brud tager vi ikke ansvar for de indbetalte penge.
  • Ved opdatering af terms of service er det brugerens eget ansvar at se det opdaterede.
  • Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer til hver en tid.