Hvem er EpicFail.dk?

EpicFail.dk, er et fællesskab for unge og spilleglade drenge og piger. Vi har efterhånden rigtig mange online-spilservere til rådighed med forskellige spil-mods.

Er vores børn i gode hænder hos jer?

Vi går rigtigt meget op i at, spil skal være sjovt, derfor har vi også indført et udvisnings-system som fungerer således:

  • Bliver du udvist fra en af vores servere, er du samtidigt udvist fra alle serverne.
  • Hvis en tidligere udvist person efter sin udvisnings-periode kommer ind på spil-serverne, vil admins få en pop-up omkring dette, så adminsne er forberedt på personen.
Derfor mener vi, at jeres børn er i gode hænder hos os.

Vores barn vil gerne være admin hos jer?

Det er der ikke mange ben i, i opretter jer bare en bruger på vores hjemmeside, det er dog vigtigt, at SteamID udfyldes rigtigt!
Det koster et mindre beløb at være admin hos os. Dette sker dels for at få de useriøse admins væk og dels for at dække udgifterne til alle vores mange spil-servere.
Hvordan betaler vi? - I betaler til os via paypal, som er ligeså sikker som en bank-overførsel. Mere info kan findes her www.Paypal.com/dk

Har i flere spørgsmål, er i altid velkommen til at kontakte os på følgende mail:

  • Kontakt@EpicFail.dk
  • (Svar garanti inden for 12 timer!)