Copyright

Alle rettigheder til tekster, videoer, billeder samt andet materiale der er at finde på EpicFail.dk,
tilfalder Torben 'zHOw^' Jørgensen

I henhold til ophavsretten:
§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.
Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.
Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.

Ved tilgåelse af EpicFail.dk, er du automatisk indforstået med ovenstående regler.